Pantamera
Dela:

Anmälan och avanmälan burk eller flaska

Anmälan burk eller flaska
Minst tre veckor innan lansering av ny produkt ska anmälan, specifikationer och förpackningsprov vara Returpack tillhanda. Förpackningsprovet ska vara komplett med kapsyl, etikett och märkning, dvs. burken eller flaskan ska se ut så som den kommer att göra i handeln. Vi rekommenderar att du vid framtagning av ny typ av förpackning/produkt, löpande stämmer av med Returpack för att säkerställa att produkten uppfyller de krav som ställs. Kom ihåg att eventuella förändringar på befintliga produkter i retursystemet först ska godkännas av Returpack. 

Avanmälan burk eller flaska
När försäljningen av en produkt upphör skickar du in en avanmälan. Generellt gäller att en produkt ger pant 2 år efter datum för avanmälan av artikeln.

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet