Pantamera
Dela:

Avtal med Returpack

Du som ska ansluta burkar och flaskor till Returpacks retursystem måste först teckna ett avtal. Läs noga igenom avtalets villkor innan du skickar in det påskrivna avtalet, tillsammans med en försäljningsprognos. Handläggningen av din ansökan påbörjas så fort den är oss tillhanda. Ett grundläggande krav är att företaget är registrerat för moms och F-skatt i Sverige. En kreditbedömning görs av företaget, som ligger till grund för den säkerhet vi begär in av alla företag som vill ansluta sig till pantsystemet. Detta pga att registrering av artiklar i pantsystemet innebär ett stort ekonomiskt ansvar då vi ersätter alla burkar och flaskor som kommer in för återvinning. Av den anledningen måste Returpack försäkra sig om att vi kan fullgöra vårt åtagande gentemot butiker och konsumenter. Avtalet träder i kraft när den begärda säkerheten och fakturan på 10 000 kr avseende den årliga anslutningsavgiften är betald. Till höger finner du nedladdningsbara avtalsdokument samt bilagor.

Kontakta oss gärna på avtal@returpack.se eller 011-19 19 70 om du är osäker på regler och villkor.

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet