Pantamera
Dela:

Förbrukningsmaterial (säckar, kärl och hjul)

Säckar
Säckar (och eventuella säckförslutare) beställer du av din grossist eller dryckesleverantör. Du får enbart använda säckar som är godkända för panthantering av Returpack.

Kärl och hjul
Kärl och hjul till kärl beställs via Returpack, 011-19 19 80, kundtjanst@returpack.se.

Etiketter
Skickas utan kostnad från Returpack. Systemet fyller automatiskt på med nya etiketter, men skulle de ta slut kontakta oss på 011-19 19 80, kundtjanst@returpack.se.

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet