Pantamera
Dela:

Håll Sverige Rent

Returpack är tillsammans med Naturvårdsverket stiftare av Håll Sverige Rent.
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljömärkningar. Många projekt består i att rent konkret få bort skräp från såväl stad som landsbygd.
www.hsr.se
Returpack stödjer årligen Håll Sverige Rent finansiellt.

 

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet