Pantamera
Dela:

Handläggning och registrering hos Returpack

Från det att förpackningsprov, anmälningsblankett och specifikationer inkommit behöver Returpack en handläggningstid på tre veckor. Returpack kontrollerar och godkänner produkten enligt fastställd rutin, därefter registreras koden. Observera att denna handläggningstid enbart gäller under förutsättning att produkten uppfyller kraven enligt den tekniska specifikationen.

Tester
Streckkodens läsbarhet testas i pantautomat. Materialtjockleken testas via kompressionsprover. I vissa fall får vi begära in kompletteringar av handlingar och göra utökade tester på produkten. Läs mer om utökade tester i den nedladdningsbara filen längst ned på sidan.

Registrering och bekräftelse
EAN-koden på den godkända produkten registreras i Returpacks system. Du får en bekräftelse på registreringen som du ska skriva under och skicka tillbaka.

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet