Pantamera
Dela:

Korta fakta och statistik

Uppdrag och ägarförhållanden Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Vi informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. Uppdraget kommer från Naturvårdsverket och tillsynsmyndighet är Jordbruksverket.

Allmän information och statistik

  • Sverige är bland de bästa i världen på att panta, vi återvinner 1.6 miljarder burkar och flaskor per år.
  • Enligt färsk statistik från Returpack pantade vi under 2013 i snitt 163 burkar och flaskor per person, vilket är en ökning med nästan 100 miljoner förpackningar jämfört med 2012.
  • Statistiken visar att storstadsbor är sämre pantare än genomsnittet, liksom ungdomar mellan 21 och 29 år, företrädesvis män.
  • Statistiken på kommunnivå visar att de kommuner som har stora handels- och köpcentrum har en fördel.

Så här har pantstatistiken sett ut de senaste åren:

Förpackning 2011 2012 2013 MÅL
Aluminium burk 91% 92% 93% 90%
Liten PET 76% 76% 75% 90%
Stor PET 94% 94% 92% 90%

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet