Pantamera
Dela:

Korta fakta och statistik

Uppdrag och ägarförhållanden Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Vi informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. Uppdraget kommer från Naturvårdsverket och tillsynsmyndighet är Jordbruksverket.

Allmän information och statistik

  • Sverige är bland de bästa i världen på att panta, vi återvinner 1.6 miljarder burkar och flaskor per år.
  • Enligt färsk statistik från Returpack pantade vi under 2014 i snitt 169 burkar och flaskor per person, vilket är en ökning med nästan 100 miljoner förpackningar jämfört med 2013.
  • Statistiken visar att storstadsbor är sämre pantare än genomsnittet, liksom ungdomar mellan 21 och 29 år, företrädesvis män.
  • Statistiken på kommunnivå visar att de kommuner som har stora handels- och köpcentrum har en fördel. Hur pantar man i din kommun? Ta del av kommunstatistiken här: http://www.pantamera.nu/sv/pantstatistik-kommun-2014
  • Återvinningen för samtliga förpackningstyper var 84,2% under 2014. Från och med 2014 redovisar vi endast den återvinning och återvinningsgrad som vi själva utför, det vill säga exklusive insamling via andra retursystem.

Pantstatistik för 2014 per förpackningstyp:

Förpackning 2014     MÅL
Aluminium burk 85,1%     90%
Liten PET 76,6%     90%
Stor PET 90,9%     90%

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet