Pantamera
Dela:

PET-flaskan fakta

Fakta om PET-flaskan
PET-flaskan har många fördelar. Den är lätt, vilket betyder mindre energiåtgång vid transporter, som i sin tur resulterar i lägre transportkostnader. Det finns heller inga risker för krossade förpackningar till skillnad från glasflaskan. Flaskans utseende och volym varierar mellan 0, 25 till 3 liter. Varje år säljs cirka 600 miljoner PET-flaskor i Sverige och vi återvinner mellan 73-92% av dessa.

Konsumtions- och återvinningsbeteenden
Stora flaskor återvinns i mycket större utsträckning än de små flaskorna. Orsakerna till detta är flera:

  • var man konsumerar drycken
  • utrymmesskäl
  • pantersättningen

De stora flaskorna konsumeras främst i hemmen och då är det enkelt att samla ihop dem och ta med för pantning eller återvinning. De upplevs för stora att slängas i vanliga soporna. De små PET-flaskorna konsumeras oftast utanför hemmet och då är man inte lika bra på att panta/återvinna. Ersättningen för de stora flaskorna är högre än för de lägre. Vi behöver bli bättre på att återvinna de små flaskorna, av miljöskäl!

Vad händer med PET-flaskan du pantat?

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet