Pantamera
Dela:

Returpacks historia

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att skapa världens bästa pantsystem. Inom Returpack finns en tydlig ambition för hur vi ska fortsätta utveckla vår verksamhet i hållbar riktning. Och vi bygger vidare på en lång tradition. Sverige har länge varit ett föregångsland för returnering av tomflaskor och burkar. Redan på slutet av 1800-talet fanns i Sverige ett retursystem för glasflaskor. Under 1900-talet ökade användningen av plast och metall och under tidigt 1980-tal startade AB Svenska Returpack pantsystemet för aluminiumburkar. Tiotalet år senare startade insamlingen av PET-flaskor. År 2006 infördes en lag som säger att förpackningar med konsumtionsfärdig dryck måste ingå i ett pantsystem. Idag tar vår fabrik i Norrköping emot drygt 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor varje år.

Viktiga årtal:
1984 startade AB Svenska Returpack pantsystemet för aluminiumburkar.
1994 grundades systerbolaget Returpack-PET och insamling av PET-flaskor startade. De båda bolagen verkar under det gemensamma namnet och varumärket Returpack.
2003 Fabriken i Norrköping byggdes och togs i bruk.
2006 Lag om att förpackningar med konsumtionsfärdig dryck måste ingå i ett pantsystem.

Visste du att…
… genom att återvinna en burk sparar man 95 procent i energi jämfört med nytillverkning

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet