Dela:

Returpacks historia

Sverige har länge varit ett föregångsland för returnering av tomflaskor och burkar. Redan på slutet av 1800-talet fanns i Sverige ett retursystem för glasflaskor.

Viktiga årtal:
1984 startade AB Svenska Returpack pantsystemet för aluminiumburkar.
1994 grundades systerbolaget Returpack-PET och insamling av PET-flaskor startade.
De båda bolagen verkar under det gemensamma namnet och varumärket Returpack.
2003 Fabriken i Norrköping byggdes och togs i bruk.
2006 Lag om att förpackningar med konsumtionsfärdig dryck måste ingå i ett pantsystem.

Verksamhetsuppgift
Returpack ansvarar i Sverige för pantsystemen av metallburkar och återvinningsbara PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck.
Vår uppgift är att informera om pantsystemet, samordna återtagningen av pantförpackningar och administrera ekonomin.

Placeringsort
Returpack med c:a 55 anställda är placerat i Norrköping där både kontor och fabrik återfinns. Fabriken är Europas största återvinningsanläggning för burkar och PET-flaskor.

Aktuellt:

▸ Nyhetsarkivet