Registrera produkt

Registrera en ny produkt
Minst tre veckor innan lansering av en ny produkt ska anmälan, specifikationer och förpackningsprov vara Returpack tillhanda. Förpackningsprovet ska vara komplett med kapsyl, etikett och märkning, dvs. burken eller flaskan ska se ut så som den kommer att göra i handeln. Vi rekommenderar att du vid framtagning av ny typ av förpackning/produkt, löpande stämmer av med Returpack för att säkerställa att produkten uppfyller de krav som ställs. Kom ihåg att eventuella förändringar på befintliga produkter i retursystemet först ska godkännas av Returpack.

Avregistrering
När försäljningen av en produkt upphör skickar du in en avanmälan. Generellt gäller att en produkt ger pant 2 år efter datum för avanmälan av artikeln.

 • Streckkoden registreras
  Efter att förpackningsprov, anmälningsblankett och specifikationer inkommit kontrollerar och godkänner vi produkten, därefter registrerar vi streckkoden i pantsystemet. Detta tar normalt ca tre veckor under förutsättning att produkten uppfyller de tekniska kraven.

  Tester

  Streckkodens läsbarhet testas i pantautomat. Materialtjockleken testas via kompressionsprover. I vissa fall behöver vi begära in kompletteringar av handlingar och göra utökade tester på produkten. 

  Registrering och bekräftelse

  EAN-koden på den godkända produkten registreras i pantsystemet. Du får en bekräftelse på registreringen som du ska skriva under och skicka tillbaka.

 • Lansering
  Pantautomaterna i Sverige uppdateras varje vecka med information om nya koder. Om produkten är godkänd och registrerad före fredag kl. 11.00 så är pantautomaterna uppdaterade med den nya koden på onsdagen i nästkommande vecka. Först då är produkten klar för lansering och tillåten att sälja.
 • Rapportering
  När ditt företag tecknat ett avtal med oss och påbörjat försäljningen av drycker är du skyldig att rapportera din försäljning månadsvis. Senast den 7:e ska antalet sålda förpackningar rapporteras in. Rapportering görs via webben på https://pant.returpack.se. Inloggningsuppgifter och instruktioner skickas till dig då du tecknar avtal.
 • Utökade tester
  I vissa fall kan det behövas ytterligare tester av produkten för att säkerställa att kvalitén håller för hantering i pantsystemet. Ytterligare tester kan t ex vara:

  Komprimeringstest: Antal produkter: 4 st. tomma flaskor

  Produktkrav: Flaskorna ska ha samma form och materialkombination som den slutliga produkten antas ha.

  Limtest: Antal produkter: 10 st. tomma flaskor med lim och etikett

  Produktkrav: Appliceringen av limmet samt etikett kvalitén måste vara samma som det antas vara på den slutliga produkten.

  Test av metallisering på etikett: Antal produkter: 5 st. tomma flaskor med etikett

  Produktkrav: Identisk med den slutliga produkten.

  Avläsning av kod: Antal produkter: 5 st. tomma flaskor med etikett/sleeve och kork alt. burkar med ev. sleeve

  Produktkrav: Identisk med den slutliga produkten.

  Flask/burkform: Antal produkter: 12 st. tomma flaskor/burkar med etikett/sleeve och kork Produktkrav: Identisk med den slutliga produkten.

  Analys av materialsammansättning i flaskor: Antal produkter: 5 st. tomma flaskor

  Produktkrav: Flaskorna ska ha samma materialkombination som den slutliga produkten.

  Proverna skickas in på följande adress:

  Returpack AB
  Att: Artikelregistrering
  Hanholmsvägen 67
  602 38 Norrköping

Ladda ned dokument

Teknisk specifikation >>>
Anmälningsblankett_nya_artiklar >>>
Avanmälan_Artiklar >>>
Beställningsformulär pantetiketter>>>

Tillbaka