Teckna avtal

Du som ska ansluta burkar och flaskor till Returpacks retursystem måste först teckna ett avtal. Ett grundläggande krav är att företaget är registrerat för moms och F-skatt i Sverige och att företaget klarar vår kreditbedömning. Kreditbedömningen ligger till grund för den säkerhet vi begär in av alla företag som vill ansluta sig till pantsystemet.

Varför görs en kreditbedömning?

När vi registrerar era artiklar i pantsystemet tar vi på oss ett stort ekonomiskt ansvar, eftersom vi ersätter alla burkar och flaskor som kommer in för återvinning. Vi gör en kreditbedömning för att vara säkra på att vi kan fullgöra vårt åtagande gentemot butiker och konsumenter. 

Hur lång tid tar det?

Handläggningen av din ansökan påbörjas så fort den kommit in till oss. Om allt är ser bra ut får du ett besked och en faktura på årsavgiften: 10 000 kronor per kalenderår. Avtalet träder i kraft när anslutningsavgiften är betald.

Hur gör jag?

Läs igenom avtalets villkor noga och skicka sedan det påskrivna avtalet tillsammans med en försäljningsprognos.

Kontakta oss gärna på avtal@returpack.se eller 011-19 19 70 om du har fler frågor om vilka regler och villkor som gäller.

Teckna avtal >>>
Allmänna villkor >>>
Avgifter >>>
Försäljningsprognos >>>

Tillbaka